Управление на доставчици

Искате ефективно да управлявате Вашите доставчици? Искате Вие като доставчик да се развиете? Ние поемаме управлението и спомагаме за Вашето развитие.

Вие получавате от нас:

 • Управление на Вашите доставчици
 • Подпомагане Вашето развитие като доставчик

Управлението на Вашите доставчици включва:

 • Подготовка и съгласуване на въпросник за оценка на доставчици
 • Проучване степента на удовлетворение от съответните доставчици
 • Извършване самооценка на доставчици
 • Анализиране на резултатите и оценка на доставчиците
 • Подготовка и съгласуване на списък с мерки за подобрение
 • Подготовка и провеждане на разговори с доставчици (предимно годишни)
 • Следене за изпълнение на предложените мерки за подобрение

Вие получавате тази услуга в рамките на един проект или я изнасяте към нас за определен период от време. Ние поемаме всички или част от изброените задачи.

Вашата полза:

 • Активно управлявате Вашите доставчици
 • Подобрявате качеството на получаваните продукти и услуги
 • Концентрирате се само върху годишните разговори с доставчиците

Желаете ефективно да управлявате Вашите доставчици и подобрите качеството на получаваните продукти и услуги? Тогава очакваме Вашето обаждане на тел. +359 56 996 498 или запитване на имейл: info@sabev.bg


Подпомагане Вашето развитие като доставчик включва:

 • Анализиране на резултати от извършен одит
 • Подготовка и предлагане на списък с мерки за подобрение
 • Следене за изпълнение на мерките за подобрение

Целта на тази услуга е да подпомогнем доставчиците  да достигнат нужното ниво за изпълнение на поръчки при клиенти с високи изисквания. Тази услуга включва също:

 • Подпомагане при подготовка на оферти
 • Асистиране при търговски преговори
 • Извършване на оценка на продукти и услуги
 • Организиране на посещения и разговори с клиенти
 • Съдействие за осигуряване на ефективна комуникация

Вашата полза:

 • Подобряване на Вашите продукти и услуги
 • Получаване на нови клиенти
 • Увеличаване на Вашия оборот

Желаете да се развивате? Очакваме Вашето обаждане на тел. +359 56 996 498 или запитване на имейл: info@sabev.bg