Проект за DIELH Controls

Diehl Controls e дивизия на Diehl AKO Stiftung & Co. KG, занимаваща се с разработване и производство на електронни модули за домакински електроуреди и монтажни съоръжения с фирмена централа в град Wangen im Allgäu, Германия  www.diehl.com/controls

Задачата ни беше намиране на производители на пластмасови детайли в България и набиране на оферти. Бяха идентифицирани 9 производители, направени 8 конкурса за 17 детайла.

Бяха организирани и взаимно със служители на Diehl Controls изпълнени одити на 3 предприятия в България. Diehl Controls получиха следните резултати от нас:

  • Списък с възможни доставчици
  • Списък с избрани доставчици
  • Обобщени файлове с получени оферти