Правно изявление

Събев Бизнес Сървисиз ЕООД
пл. Баба Ганка 4
8000 Бургас
България

Телефон:     +359 56 996 498
Имейл:  info@sabev.bg
ЕИК 203 503 578
Управител: Севдалин Събев

Правно изявление

Изявление на сайта съгласно параграф 5 от закона за немските телемедии (TMG)

Съдържанието на този уеб сайт е внимателно подбрано. Въпреки това, не са изключени грешки в съдържанието. Съвети и предложения моля на: info@sabev.bg Независимо от внимателния подбор на съдържанието не се поема отговорност за неговата правдоподобност, цялостност и актуалност. Събев Бизнес Сървисиз ЕООД не поема никаква отговорност за каквито и да било щети или последици, произтичащи от пряка или косвена употреба на предлаганото съдържание. Събев Бизнес Сървисиз ЕООД се дистанцира изрично от съдържанието на външни страници, свързани със своя уебсайт и не приема съдържанието им като собствено. Това изявление се отнася за всички линкове, свързани с този сайт. За незаконно, неточно или непълно съдържание и особено за вреди, произтичащи от използването или неизползването на такъв вид информация, отговаря съответно собственикът на уеб страницата, към която е линкът.