Участие в икономичекия форум Северeн Рейн-Вестфалия – България

 • Wirtschaftsforum-NRW-BG_6
 • Wirtschaftsforum-NRW-BG_5
 • Wirtschaftsforum-NRW-BG_3
 • Wirtschaftsforum-NRW-BG_4
 • Wirtschaftsforum-NRW-BG_2
 • Wirtschaftsforum-NRW-BG_7
 • Wirtschaftsforum-NRW-BG_1

Нашият управител г-н Севдалин Събев взе участие в икономическия форум „Северен Рейн-Вестфалия -  България“, който се състоя на 12 февруари 2016г. в гр. Дюселдорф, Германия. Форумът беше организиран от Индустриално-Търговската Камара (IHK) на гр. Дуисбург, Германия и БГ Ивестинг, икономическия отдел на Консулството на Република България във Франкфурт на Майн.

Форумът имаше за цел представяне на България като атрактивна страна с изгодни условия за инвестиция и потенциал за добро икономическо развитие. На форума презентираха:

 • Божидар Лукарски – Министър на икономиката на Република България
 • Стамен Янев – Изпълнителен Директор на Българската Агенция за Инвестиции
 • Стефан Стайков – Изпълнителен Директор на Национална Компания Индустриални Зони
 • Иван Тотев – Кмет на град Пловдив
 • Др. Митко Василев – Управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара
 • Др. Андреас Теунер – Изпълнителен Директор на Behr-Hella Thermocontrol GmbH (BHTC)
 • Гарелт Дуин – Министър на икономиката, енергията и индустрията на федерална област Северен Рейн-Вестфалия

Допълнително показа своя опит фирмата BTCH  като инвеститор в България. Тя успешно е инвестирала в България и е открила завод в гр. София, кв. Божурище за производство на термо-контролни панели и други компоненти за автомобилостроенето.

По време на този форум имахме възможност да разширим нашите връзки и представим нашите услуги. Като резултат, две немски фирми проявиха интерес към доставяне на метални и пластмасови компоненти от България.