Изложител на 50. BME Symposium в Берлин

  • BME-Symposium_1
  • BME-Symposium_2
  • BME-Symposium_3
  • SabevPS_BME-Symposium_4
  • SabevPS_BME-Symposium_5
  • SabevPS_BME-Symposium_6
  • SabevPS_BME-Symposium_7

С нашата партньорска фирма Sabev Procurement Services GmbH участвахме като изложители на 50-ти BME Симпозиум в Берлин, Германия, който се проведе от 11 до 13 ноември 2015г. http://www.bme.de/symposium/ Под мотото на симпозиума „създай добавена стойност – изгради мостове„ представихме нашите услуги, които предлагаме от снабдителните ни центрове в Бон, Германия и Бургас, България. Разкрихме значителните възможности за снабдяване на стоки и услуги от България и Източна Европа. Като резултат 29 фирми проявиха конкретен интерес за снабдяване на продукти от Източна Европа. Установихме, че пазарът на доставчици от Югоизточна Европа е все още непознат на немския пазар. Със спечелената информация си поставихме за цел да помогнем на немските фирми да намерят ефективни производители от Източна Европа и открият големия потенциал на този район.